اطلاع رسانی فعالیت های شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی، وزیر علوم در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بوعلی سینای همدان بیان داشت: روابط عمومی‌ها نقش عمده‌ای در اطلاع رسانی دارند؛ بنابراین باید در حوزه تولید خبر به منبعی موثق تبدیل شوند و مرجعی در باب کنترل صحت اخبار در حوزه‌های مختلف قرار گیرند.

وی افزود: هم جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هم انتظاراتی که از این مجموعه می‌رود، بسیار ارزشمند است و نوآوری و فناوری و پژوهش در حوزه علوم بسیار مورد تاکید است؛ به همین علت بهره مندی از ظرفیت روابط عمومی نقش مهمی در تحقق انتظارات و اتصال این دو حوزه به هم دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تأکید بر این امر که استفاده از فناوری‌های جدید در عرصه اطلاع رسانی بسیار حائز اهمیت است، گفت: کانال‌های اطلاع رسانی به ویژه در خانواده علوم و پژوهش باید حفظ و تقویت شود تا افراد این مجموعه حتی در صورت ترک سایر کانال‌ها بر حفظ این راه اطلاع رسانی با ما مداوت داشته باشند

 وی عنوان کرد: من در تقویت حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی توصیه بر استفاده از جوانان دارم در عین حال اهمیت روابط عمومی باید برای رئیس و هیئت رئیسه هر مجموعه جا انداخته شود که این از هنر روابط عمومی است.

 

غلامی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی دستاورد‌های بسیاری دارند که باید با کار کارشناسی و درجه اهمیت منتشر شوند، گفت: سطح انتشار و تکنولوژی انتشار نیز باید در این موضوع مورد توجه باشد.

وی همچنین بر اعلام دستاورد‌های وزارت علوم در ابعاد کلان و شبکه محور تأکید و تبیین کرد: فعالیت چندهزار شرکت دانش بنیان در سراسر کشور و کلیه دستاورد‌های علمی و پژوهشی از جمله رویکرد‌هایی است که باید مورد اطلاع رسانی قرار گیرند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه باید شبکه اطلاع رسانی شرکت‌های دانش بنیان در وزارت علوم ایجاد شود، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و دانشجویان ظرفیت مهمی در وزارت علوم هستند که هیچ مجموعه‌ای این میزان تخصص و توانمندی را دراختیار ندارد؛ بنابراین باید مورد استفاده قرار گیرند و البته همکاری نزدیک با واحد‌های فرهنگی دانشگاه بر استفاده از این ظرفیت کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: توسعه پارک‌ها و مراکز رشد در دستور کار وزارت علوم قرار دارد واثرگذاری در جامعه بر این اساس مورد تأکید است همچنین در تبدیل علم به فناوری و کار و قوت باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

غلامی گفت: امید است حاصل این نشستها، کار کارشناسی و تخصصی باشد و از این نشست‌ها خارج نشویم مگر اینکه شبکه‌ای شکل گرفته باشد و نقاط ضعف و قوت شبکه را شناسایی و تقویت کنیم.