پروانه عضویت

مدارک مورد نیازجهت ارزیابی وعضویت در انجمن صنفی مراکز دانش بنیان :


 رزومه شرکت

 سطح فناوری و تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید و آزمایشگاهی

سابقه فعالیت شرکت

تسلط بر دانش فنی نیروی انسانی

 کپی از اساسنامه شرکت

 تصویر از آگهی روزنامه رسمی

 تصویر شرکت نامه

 کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره

 کپی مدارک تحصیلی اعضاء

 مهارت های فنی و تخصصی مدیریت و اعضاء

 تصویر مجوزهای شرکت  مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری

چارت سازمانی شرکت

برای شرکتها و موسساتی که شاخص های موجود در اساسنامه انجمن را داشته باشند صرفاپروانه عضویت در انجمن صنفی صادر می گردد.


_________________________________________________________________________________

مزایای عضویت در انجمن صنفی مراکز دانش بنیان :

ارتقاء برند محصولات ایرانی در جامعه جهانی 

کسب حداکثر بهره مندی اقتصادی از عرضه محصولات در عرصه های ملی و بین المللی

مشاوره جهت ارائه طرح تجاری و مطالعات فنی، اقتصادی و بازار جهت اخذ تسهیلات 

آموزش و توانمند سازی مدیران و کارآفرینان در حوزه های کاربردی مربوط به کسب و کار

بازارسازی و تضمین بازارمورد نظر برای تولیدات داخلی و خدمات دانش بنیان 

تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه ای مختص شرکت های دانش بنیان

مشاوره در گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در کشور و ارتقای توان مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان


خدمات مشاوره حقوقی و قراردادها شامل : 

حقوق قراردادها ونحوه نگارش و ویرایش قراردادهای تجاری

 مشاوره قانون تجارت و دعاوی تجاری


خدمات مشاوره مالی و حسابداری و مالیاتی شامل :

 مشاوره تهیه صورت های مالی

 مشاوره گزارش فصلی و ارزش افزوده

مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی

مشاوره حل اختلاف با ممیزان مالیاتی

مشاوره جهت تنظیم لایحه کاهش جرایم عدم پرداخت حق بیمه و اعتراضات

مفاصا حساب ، تعرفه ها و میزان حق بیمه قراردادهای تجاری و پژوهشی

 مشاوره مدیریت

طراحی و انتخاب انواع مدل های کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان

مدیریت ونحوه نظارت و ارزیابی برخط تولید، کنترل کیفیت، انبارداری و بازرگانی وفروش

طراحی و ایجاد ساختار سازمانی مجموعه

طراحی و انتخاب استراتژِی های مدیریت و توسعه سازمان

مدیریت منابع انسانی و چالش های مرتبط با نیروهای دانشی سازمان

افزایش اثربخشی نقش مدیریت و مدیران در موفقیت و پیشبرد اهداف

______________________________________________________________


میزان حمایت :

 هرشرکت می تواند تا سقف دو جلسه از خدمات هر سرفصل استفاده کند.

درخواست بیش از سقف حمایت با پرداخت کلیه هزینه های مشاوره امکان پذیراست.

برگزاری جلسات مشاوره حضوری در محل های از قبل تعیین شده و با توافق مشاورو شرکت متقاضیصورت می گیرد.

برگزاری مشاوره های تلفنی ،تماس تصویری درزمان مشخص و اعلام شده به شرکت متقاضی صورت میپذیرد.