کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه

معرفی کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه

ادامه مطلب

کمیسیون اقتصادی و صنایع

معرفی کمیسیون اقتصادی و صنایع

ادامه مطلب

کمیسیون ارتباط با مجلس شورای اسلامی

معرفی کمیسیون ارتباط با مجلس

ادامه مطلب

کمیسیون روابط بین الملل

معرفی کمیسیون روابط بین الملل

ادامه مطلب

اخبار انجمن

۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان صادرات دارند

31 ارديبهشت 1397

۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان صادرات دارند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهدشت گفت: در کشور ما ۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان در مسیر تولید ملی صادرات دارند.

تسهیلات شرکت های دانش بنیان

31 ارديبهشت 1397

مدیر ارتباط با مشتری صندوق پژوهش و فناوری شریف:

شرکت‌های رشدیافته می‌توانند از ۵۰۰ میلیون تا ۷ میلیارد تومان تسهیلات بگیرند

مدیر ارتباط با مشتری صندوق پژوهش و فناوری شریف عنوان کرد: شرکت‌های رشدیافته و شرکت‌هایی که تغییرات چندانی را در یک بازه خاص داشته اند می‌توانند از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

اطلاع رسانی فعالیت های شرکت های دانش بنیان

31 ارديبهشت 1397

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

شبکه روابط عمومی‌ها در وزارت علوم شکل بگیرد/ فعالیت چندهزار شرکت دانش‌بنیان در سراسر کشور باید اطلاع‌رسانی شود

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: اطلاع رسانی شبکه‌ای بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شبکه روابط عمومی‌ها و اطلاع‌رسانی شکل بگیرد.